Opis dokumentów, skanów pochodzących z archiwów

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
18 marca 2017

Galeria

 • Powiększ zdjęcie 1. Odpis protokołu zebrania wiejskiego zwołanego przez sołtysa...

  1. Odpis protokołu zebrania wiejskiego zwołanego przez sołtysa...

 • Powiększ zdjęcie 2. Odpis protokołu zebrania wiejskiego zwołanego przez sołtysa...

  2. Odpis protokołu zebrania wiejskiego zwołanego przez sołtysa...

 • Powiększ zdjęcie 3. Decyzja starosty olkuskiego J. Ciszewskiego przychylająca się do uchwały zebrania wiejskiego...

  3. Decyzja starosty olkuskiego J. Ciszewskiego przychylająca się do uchwały zebrania wiejskiego...

 • Powiększ zdjęcie 4. Pieczątka Komitetu Budowy Kościoła w Kluczach

  4. Pieczątka Komitetu Budowy Kościoła w Kluczach

 • Powiększ zdjęcie 5. Pisma władz kościelnych do odpowiednich urzędów administracji państwowej

  5. Pisma władz kościelnych do odpowiednich urzędów administracji państwowej

 • Powiększ zdjęcie 6. Pisma władz kościelnych do odpowiednich urzędów administracji państwowej

  6. Pisma władz kościelnych do odpowiednich urzędów administracji państwowej

 • Powiększ zdjęcie 7. Pisma władz kościelnych do odpowiednich urzędów administracji państwowej

  7. Pisma władz kościelnych do odpowiednich urzędów administracji państwowej

 • Powiększ zdjęcie 8. Pisma władz kościelnych do odpowiednich urzędów administracji państwowej

  8. Pisma władz kościelnych do odpowiednich urzędów administracji państwowej

 • Powiększ zdjęcie 9. Pisma władz kościelnych do odpowiednich urzędów administracji państwowej

  9. Pisma władz kościelnych do odpowiednich urzędów administracji państwowej

 • Powiększ zdjęcie 10. Pismo- stanowisko Starosty Powiatu Olkuskiego dla Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach z 1937 r.

  10. Pismo- stanowisko Starosty Powiatu Olkuskiego dla Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach z 1937 r.

 • Powiększ zdjęcie 11. Pismo- stanowisko Starosty Powiatu Olkuskiego dla Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach z 1937 r.

  11. Pismo- stanowisko Starosty Powiatu Olkuskiego dla Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach z 1937 r.

 • Powiększ zdjęcie 12. Uzasadnienie budowy kościoła w Kluczach

  12. Uzasadnienie budowy kościoła w Kluczach

 • Powiększ zdjęcie 13. W sprawie budowy drewnianej kaplicy

  13. W sprawie budowy drewnianej kaplicy

 • Powiększ zdjęcie 14. W sprawie wydzielenia 12 mórg ziemi z parafii św. Andrzeja

  14. W sprawie wydzielenia 12 mórg ziemi z parafii św. Andrzeja

 • Powiększ zdjęcie 15. Prośba o pozostawienie ks. Romana Mazura. (str. 1.)

  15. Prośba o pozostawienie ks. Romana Mazura. (str. 1.)

 • Powiększ zdjęcie 16.- Prośba o pozostawienie ks. Romana Mazura. (str.2.)

  16.- Prośba o pozostawienie ks. Romana Mazura. (str.2.)

 • Powiększ zdjęcie 17. W sprawie wydzielenia Klucz i Jaroszowca z parafii Olkusz

  17. W sprawie wydzielenia Klucz i Jaroszowca z parafii Olkusz

 • Powiększ zdjęcie 18. Do Ministra Wyznań w sprawie powołania proboszcza

  18. Do Ministra Wyznań w sprawie powołania proboszcza

 • Powiększ zdjęcie 19. Pismo Komit. Bud. Kościoła z 24.04.1938 r.

  19. Pismo Komit. Bud. Kościoła z 24.04.1938 r.

 • Powiększ zdjęcie 20. Pozwolenie na odprawianie Mszy św. w kaplicy.

  20. Pozwolenie na odprawianie Mszy św. w kaplicy.

 • Powiększ zdjęcie 21. Dekret erygujący Parafię Klucze.

  21. Dekret erygujący Parafię Klucze.

 • Powiększ zdjęcie 22. Artykuł z Kuriera Zachodniego (20.09.1938r.)

  22. Artykuł z Kuriera Zachodniego (20.09.1938r.)

 • Powiększ zdjęcie 23. Prośba ks. dziekana Piotra Mączki.(1938r.)

  23. Prośba ks. dziekana Piotra Mączki.(1938r.)

 • Powiększ zdjęcie 24. Prośba Kurii Diecezjalnej (1938r.)

  24. Prośba Kurii Diecezjalnej (1938r.)

 • Powiększ zdjęcie 25. Upoważnienie i opis złożonych dokumentów (1938r.)

  25. Upoważnienie i opis złożonych dokumentów (1938r.)

 • Powiększ zdjęcie 26. Odpowiedź Urzędu Wojewódzkiego (str 1)

  26. Odpowiedź Urzędu Wojewódzkiego (str 1)

 • Powiększ zdjęcie 27. Odpowiedź Urzędu Wojewódzkiego (str 2)

  27. Odpowiedź Urzędu Wojewódzkiego (str 2)

 • Powiększ zdjęcie 28. Zatwierdzenie projektu budowy. (1938r.)

  28. Zatwierdzenie projektu budowy. (1938r.)

 • Powiększ zdjęcie 29. Pamiątka- dowód wpłaty- str.1. (arch. St. Jochymek)

  29. Pamiątka- dowód wpłaty- str.1. (arch. St. Jochymek)

 • Powiększ zdjęcie 30. Pamiątka- dowód wpłaty- str.2 (arch. St. Jochymek)

  30. Pamiątka- dowód wpłaty- str.2 (arch. St. Jochymek)

 • Powiększ zdjęcie 31. Prośba o poświęcenie cmentarza.

  31. Prośba o poświęcenie cmentarza.

 • Powiększ zdjęcie 32. Zgoda na poświęcenie cmentarza.

  32. Zgoda na poświęcenie cmentarza.

 • Powiększ zdjęcie 33. W sprawie działki kościelnej na Parcach Dolnych.

  33. W sprawie działki kościelnej na Parcach Dolnych.

 • Powiększ zdjęcie 34. Nominacja Ks. Dziek. Piotra Mączki.

  34. Nominacja Ks. Dziek. Piotra Mączki.

 • Powiększ zdjęcie 35. List ks. dziek. P. Mączki z 4.X.1939 r.(str.1/4)

  35. List ks. dziek. P. Mączki z 4.X.1939 r.(str.1/4)

 • Powiększ zdjęcie 36. List ks. dziek. P. Mączki z 17.X.1939 r. (str. 1/2)

  36. List ks. dziek. P. Mączki z 17.X.1939 r. (str. 1/2)

 • Powiększ zdjęcie 37. List ks. dziek. P. Maczki z 10.XI.1939 r. (str. 1/2)

  37. List ks. dziek. P. Maczki z 10.XI.1939 r. (str. 1/2)

 • Powiększ zdjęcie 38. List ks. dziek. P. Mączki z 15.XII.1939 r. (str.1/2)

  38. List ks. dziek. P. Mączki z 15.XII.1939 r. (str.1/2)

 • Powiększ zdjęcie 39. List ks. dziek. P. Mączki z 25.I.1940 r. (str. 1/2)

  39. List ks. dziek. P. Mączki z 25.I.1940 r. (str. 1/2)

 • Powiększ zdjęcie 40. List ks. dziek. P. Mączki z 7.V.1940 r.

  40. List ks. dziek. P. Mączki z 7.V.1940 r.

 • Powiększ zdjęcie 41. Dekret wyłączający Golczowice i Stacja Rabsztyn z parafii Cieślin.

  41. Dekret wyłączający Golczowice i Stacja Rabsztyn z parafii Cieślin.

 • Powiększ zdjęcie 42. Decyzja o powrocie Golczowic i Stacji Rabsztyn do parafii Cieślin.

  42. Decyzja o powrocie Golczowic i Stacji Rabsztyn do parafii Cieślin.

 • Powiększ zdjęcie 43. Akt erygujący kaplicę dla sióstr św. Jadwigi w Sanatorium w Rabsztynie.

  43. Akt erygujący kaplicę dla sióstr św. Jadwigi w Sanatorium w Rabsztynie.

 • Powiększ zdjęcie 44. Sprawozdanie ks. St. Misterka za 1945 rok. (str.1/4.)

  44. Sprawozdanie ks. St. Misterka za 1945 rok. (str.1/4.)

 • Powiększ zdjęcie 45. Prośba ks. Stefana Misterka.

  45. Prośba ks. Stefana Misterka.

 • Powiększ zdjęcie 46. Odpowiedź Kurii na pismo ks. Misterka.

  46. Odpowiedź Kurii na pismo ks. Misterka.

 • Powiększ zdjęcie 47. Propozycja składu I Rady Parafialnej z 1946 r.

  47. Propozycja składu I Rady Parafialnej z 1946 r.

 • Powiększ zdjęcie 48. Propozycja składu II Rady Parafialnej z 1947 r.

  48. Propozycja składu II Rady Parafialnej z 1947 r.

 • Powiększ zdjęcie 49. Stan gospodarczo- majątkowy parafii Klucze z 14.04.1947 r.(str. 1.)

  49. Stan gospodarczo- majątkowy parafii Klucze z 14.04.1947 r.(str. 1.)

 • Powiększ zdjęcie 50. Stan gospodarczo- majątkowy parafii Klucze z 14.04.1947 r.(str. 2.)

  50. Stan gospodarczo- majątkowy parafii Klucze z 14.04.1947 r.(str. 2.)

 • Powiększ zdjęcie 51. Stan gospodarczo- majątkowy parafii Klucze z 14.04.1947 r.(str. 3.)

  51. Stan gospodarczo- majątkowy parafii Klucze z 14.04.1947 r.(str. 3.)

 • Powiększ zdjęcie 52. Stan gospodarczo- majątkowy parafii Klucze z 14.04.1947 r.(str. 4.)

  52. Stan gospodarczo- majątkowy parafii Klucze z 14.04.1947 r.(str. 4.)

 • Powiększ zdjęcie 53. Inwentaryzacja kościoła w Kluczach na dzień 1.01.1948 r. (str. 1.)

  53. Inwentaryzacja kościoła w Kluczach na dzień 1.01.1948 r. (str. 1.)

 • Powiększ zdjęcie 54. Inwentaryzacja kościoła w Kluczach na dzień 1.01.1948 r. (str. 2.)

  54. Inwentaryzacja kościoła w Kluczach na dzień 1.01.1948 r. (str. 2.)

 • Powiększ zdjęcie 55. Inwentaryzacja kościoła w Kluczach na dzień 1.01.1948 r. (str. 3.)

  55. Inwentaryzacja kościoła w Kluczach na dzień 1.01.1948 r. (str. 3.)

 • Powiększ zdjęcie 56. Inwentaryzacja kościoła w Kluczach na dzień 1.01.1948 r. (str. 4.)

  56. Inwentaryzacja kościoła w Kluczach na dzień 1.01.1948 r. (str. 4.)

 • Powiększ zdjęcie 57. Inwentaryzacja kościoła w Kluczach na dzień 1.01.1948 r. (str. 5.)

  57. Inwentaryzacja kościoła w Kluczach na dzień 1.01.1948 r. (str. 5.)

 • Powiększ zdjęcie 58. Preliminarz budżetowy na 1948 rok. (str. 1)

  58. Preliminarz budżetowy na 1948 rok. (str. 1)

 • Powiększ zdjęcie 59. Preliminarz budżetowy na 1948 rok. (str. 2)

  59. Preliminarz budżetowy na 1948 rok. (str. 2)

 • Powiększ zdjęcie 60. Preliminarz budżetowy na 1948 rok. (str. 3)

  60. Preliminarz budżetowy na 1948 rok. (str. 3)

 • Powiększ zdjęcie 61. Preliminarz budżetowy na 1948 rok. (str. 4)

  61. Preliminarz budżetowy na 1948 rok. (str. 4)

 • Powiększ zdjęcie 62. Sprawa projektu bocznych ołtarzy. 1948 r.

  62. Sprawa projektu bocznych ołtarzy. 1948 r.

 • Powiększ zdjęcie 63. Inwentaryzacja kaplicy w Jaroszowcu na dzień 1.01.1948 r. (str. 6)

  63. Inwentaryzacja kaplicy w Jaroszowcu na dzień 1.01.1948 r. (str. 6)

 • Powiększ zdjęcie 64. Inwentaryzacja kaplicy w Jaroszowcu na dzień 1.01.1948 r. (str. 7)

  64. Inwentaryzacja kaplicy w Jaroszowcu na dzień 1.01.1948 r. (str. 7)

 • Powiększ zdjęcie 65. Inwentaryzacja kaplicy w Jaroszowcu na dzień 1.01.1948 r. (str. 8)

  65. Inwentaryzacja kaplicy w Jaroszowcu na dzień 1.01.1948 r. (str. 8)

 • Powiększ zdjęcie 66. Inwentaryzacja kaplicy w Jaroszowcu na dzień 1.01.1948 r. (str. 9)

  66. Inwentaryzacja kaplicy w Jaroszowcu na dzień 1.01.1948 r. (str. 9)