• Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
13 sierpnia 2017

Tłumaczenie łacińskiego tekstu dekretu  (dok. 21),  erygującego kościół parafialny w Kluczach.

 

F r a n c i s z e k             S o n i k

                                    biskup tytularny Margum [1]

      wikariusz      kapitulny  kielecki

 

Dekret

erygowania kościoła parafialnego w Kluczach.

 

Dbając troskliwie o to, co usuwa niebezpieczeństwa dla dusz, i ludowi nam powierzonemu dostarcza środków zaradczych, skłaniając się do próśb ludzi z miejscowości Klucze, którzy z ubolewaniem nam przedłożyli, że, ponieważ znajdują się pod parafią św. Andrzeja apostoła w Olkuszu, z powodu dużej odległości od tegoż kościoła, przez co zwłaszcza ludzie starsi, dzieci, kowale [operarii fabriles – można też rozumieć: kuźnicy], ludzie chorzy, z największą trudnością mogą udawać się do tejże parafii dla wysłuchania nabożeństw i otrzymania sakramentów, postanowiliśmy przystąpić do rozczłonkowania parafii i erygowania nowej parafii, tak jak oni proszą.

 

Dlatego, wezwawszy imienia Pana Naszego Jezusa Chrystusa i Matki Jego zawsze Dziewicy Maryi kościół w Kluczach pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy, w tejże naszej diecezji się znajdujący, na mocy naszej władzy biskupa ordynariusza brzmieniem niniejszego pisma erygujemy jako parafialny, i chcemy i oświadczamy, by był uważany za erygowany, i nakazujemy, by w nim zatroszczono się o należyte tabernakulum, i inne rzeczy potrzebne do przechowywania sakramentów, i by Sakrament Najświętszej Eucharystii przy głównym ołtarzu, źródło chrzcielne, oleje święte, i inne rzeczy, które kościół parafialny mieć powinien, były tam przechowywane i strzeżone.

 

I postanawiamy, że ten kościół parafialny w Kluczach, który obejmuje wsie Klucze i Jaroszowiec, nie podlega żadnemu prawu patronatu, i przynależy do naszego i naszych następców swobodnego przyznawania i udzielania probostwa, zgodnie z normą kanonu 459 § 3 Kodeksu Prawa Kanonicznego,

 

By zaś wspomniany kościół parafialny, na nowo erygowany, zaopatrzony był we właściwego zwierzchnika, który stałby na czele ludu w oprawianiu nabożeństw i sprawowaniu opieki nad duszami, i który miałby obowiązek w dniach świątecznych odprawiać msze dla owieczek swoich, udzielać sakramentów pokuty i Eucharystii, a także w tym samym kościele łączyć parafian małżeństwem, i nauczać ich podstaw wiary, jako proboszcza ustanawiamy umiłowanego dla nas w Chrystusie Stefana Misterka, prezbitera uznanego przez nas za właściwego i odpowiedniego, i jemu opiekę duszpasterską, kierowanie parafią i udzielanie sakramentów powierzamy, i prawomocnie  przyznajemy mu i udzielamy probostwo w tymże na nowo erygowanym kościele parafialnym.

 

Chcemy, by niniejszy dekret nasz przez znakomitego dziekana olkuskiego został publicznie ogłoszony, i by w aktach kościoła parafialnego w Kluczach był przechowywany. Na zaręczenie tego itd. [skrót formuły: „pismo niniejsze pieczęcią naszą zostało obwarowane”].

 

Dane w Kielcach, dnia 7 maja 1938 roku.

Kanclerz.

 

 

 

 [1]- obecnie Orašje w Serbii.