• Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 stycznia 2018

 Kaplica w Jaroszowcu i w Sanatorium.

Z końcem 1947 roku podobnej wizytacji dokonał ks. dziekan Andrzej Marchewka w Jaroszowcu. I podobnie jak w Kluczach polecił dokonać inwentaryzacji wszystkiego co jest w kościółku pw. MB Wspomożycielki, którego patronem jest też św. Jacek, gdzie to 18 sierpnia 1929 roku poświęcenia dokonał ks. Paweł Frelek. W pracy tej, podobnie jak w Kluczach pomagali mu członkowie Rady Parafialnej: Piotr Adamaszek i Jan Hagno. Kościółek św. Jacka i erygowana 1941 roku kaplica w sanatorium podlegały bezpośrednio proboszczowi w Kluczach. Wśród 94 pozycji wypisanych znalazły się m.in.: Obraz Matki Bożej, obraz św. Józefa w ołtarzu, obraz Najświętszego Serca Jezusowego w ołtarzu, obraz św. Teresy, obrazy Stacji Męki Pańskiej- 14, konfesjonały- 2, żyrandol na 6 świec, lichtarzy posrebrzanych- 18, lichtarzy niklowanych – 14, ozdobnych świec – 18, obrusu na ołtarz- 14, ornat biały, czerwony i fioletowy, alba, komże kapłańskie i wszystko potrzebne w liturgii, vota (sznur korali i pereł i srebrne serce), oraz akt poświecenia kaplicy w ramie.     Dok. 63646566.

Po wojnie powróciły też siostry Jadwiżanki do sanatorium w Rabsztynie (od 1965 r. Jaroszowiec), a  (…) „dzięki staraniom Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach obiekty szybko wyremontowano i uruchomiono Sanatorium dla dzieci anemicznych i osłabionych. W tym też czasie w sanatorium powstała kaplica przyszpitalna. Nie był to osobny budynek, tylko jedno pomieszczenie w budynku, które na przestrzeni czasu kilkakrotnie zmieniało swoje miejsce. Pismem z dnia 30.04.1945 roku Przełożona Prowincjonalna Polskiej Prowincji Zgromadzenia Sióstr św. Jadwigi w Katowicach-Bogucicach siostra Honorata zwraca się do Kurii Biskupiej w Kielcach o wydanie dekretu na stałe odprawianie Mszy św. i przechowywanie Najświętszego Sakramentu w istniejącej już kaplicy w sanatorium oraz mianowanie ks. Jana Opałacza, proboszcza w Cieślinie, spowiednikiem zwyczajnym, zaś ks. Stefana Misterka, proboszcza w Kluczach, spowiednikiem nadzwyczajnym tychże sióstr. Kuria Diecezjalna w Kielcach w całości przychyla się do tej prośby i w dniu 07.05.1945 roku wydaje stosowny dekret.           Foto: 6263 6465.

Kuria Diecezjalna pismem z dnia 30.06.1947 roku, stosownie do prośby Przełożonej Prowincjalnej z dnia 26.06.1947 roku, mianuje spowiednikiem zwyczajnym Sióstr św. Jadwigi ks. Stefana Misterka – proboszcza parafii w Kluczach, zaś spowiednikiem nadzwyczajnym mianowany został ks. kanonik Andrzej Marchewka – dziekan i proboszcz z Olkusza. Nominacje te ważne były na okres trzech lat, zaś podyktowane były faktem ciągłych zmian kapelanów oraz niemożliwością bycia spowiednikiem sióstr ze względu na młody wiek przez ks. Władysława Skowrona (neoprezbiter), który od 26.04.1947 roku był kapelanem  w Sanatorium.  Ks. Władysław Skowron decyzją Kurii Diecezjalnej z dnia 03.07.1948 roku zostaje przeniesiony do Kielc, gdzie rozpoczyna pracę w dniu 26.07.1948 roku.”- zapisano w historii kaplicy przyszpitalnej sióstr św. Jadwigi w Rabsztynie. (więcej o sanatorium na stronie intern. Parafii Cieślin / Kaplica przyszpitalna sióstr św. Jadwigi w Rabsztynie.)