OPŁATKI - OGŁOSZENIE!

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
12 grudnia 2020

W tym roku opłatki na stół wigilijny można nabywać w Kościele. W związku z epidemią, nie będą roznoszone po domach jak dawniej. Jednocześnie informujemy, że ofiary – cegiełki składane przy tej okazji są przeznaczone na remont naszej świątyni. Zachęcamy do wzajemnej pomocy sąsiedzkiej. Szczególnie zadbajmy o osoby starsze, chore i samotne, które same nie mogą przyjść do Kościoła po opłatki.