Rada Parafialna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
18 marca 2017

 

W dniu 19 lutego 2017 roku, decyzją księdza proboszcza Marka Łabudy została powołana Rada Parafialna przy kościele p.w. Najświętszej Marii Panny Nieustającej Pomocy w Kluczach. Podstawę jej  powołania stanowią przepisy rozporządzeń Diecezji Sosnowieckiej. Przewodniczącym Rady jest Ks. Proboszcz, członkami zaś osoby nie konsekrowane spełniające określone w przepisach powyższych regulacji kanonicznych wymogi.  „Rada parafialna jest ciałem doradczym nie instytucją podejmującą wiążące decyzje. Kościół jako instytucja hierarchiczna jest obowiązana stosować się do określonych kanonów prawa kościelnego. To ks. proboszcz odpowiada za działalność parafii przed swoim zwierzchnikiem- biskupem diecezjalnym i to on bierze pełną odpowiedzialność za podejmowane decyzje”.

(kliknij "> WIĘCEJ " aby zobaczyć cały artykuł)

            W 12- osobowym składzie rady znaleźli się: Czerwiński Stanisław, Dziura Adam, Gamrat Elżbieta, Gawron Łukasz, Kargól Andrzej, Nowakowski Wacław, Oleksy Aneta, Rosa Szymon, Stach Dorota, Stawowski Zdzisław, Ściążko Kazimierz, Tomsia Ryszard.

            W związku z potrzebą dokumentowania życia Parafii, prace nad odtworzeniem jej 80 – cio letniego dorobku i bieżącym prowadzeniem, Ks. Proboszcz powierzył Januszowi Dziatłowiczowi, który od tego momentu został oficjalnym kronikarzem parafii.  Do chwili obecnej Parafia nie natrafiła na jakiekolwiek zapisy kronikarskie dotyczące swej historii.

            Rada zebrała się na swym pierwszym posiedzeniu w dniu 20 lutego 2017 roku, celem zapoznania z bieżącymi problemami, zakresem wykonanych i podjętych na najbliższą przyszłość przedsięwzięć. Omówiono stan realizacji prac zwianych z przebudową prezbiterium, ołtarza głównego, zakresem prac remontowych pozostałej części kościoła i plebanii.

            Ks. proboszcz Marek Łabuda wyczerpująco opowiedział o swych zamierzeniach na najbliższy rok, koncentrując je głównie wokół ołtarza i prezbiterium. Wskazał również na pilną potrzebę przeprowadzenia prac rekonstrukcyjnych zniszczonego w znacznej części dachu plebanii. Zaznaczył także iż realizacja tych zamierzeń uzależniona jest przede wszystkim od ofiarności parafian.

„Słów kilka na temat dotychczasowego przebiegu prac modernizacyjnych i ich aktualnego stanu zaawansowania. Projekt ołtarza został opracowany przez pracownię artystyczną Stanisława i Zofii Wywioł z Witeradowa. Będzie on utrzymany w charakterze ala- barokowym, z charakterystycznymi dla tego okresu łukami.

Państwo Wywiołowie są absolwentami Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Są też  autorami pięknego wnętrza kościoła Św. Maksymiliana w Olkuszu.

Zmiany w projekcie podstawowym  modernizacji, zostały wprowadzone przez komisję diecezjalną, pod kierownictwem ks. Tomasza Zmarzłego z Sosnowca, która bada i akceptuje podobne projekty pod względem zgodności wymogów liturgicznych z artystycznymi. Prace budowlane, rozpoczęto 9 stycznia 2017 roku, zaraz po święcie Trzech Króli. Dotychczasowy ołtarz został częściowo rozebrany, figury apostołów: Piotra i Pawła zostały zdjęte i zabezpieczone. Zdemontowano betonowy, wyłożony zakonserwowanym kamieniem ozdobnym, krzyż z głównego ołtarza. Stary obraz Najświętszej Marii Panny Nieustającej Pomocy także zdemontowaliśmy i zabezpieczyliśmy. Dla nowego ołtarza przewidzieliśmy nowy obraz NMP NP., który  powstaje także w pracowni artystycznej Stanisława i Zofii Wywioł.                

Prace w prezbiterium kościoła prowadzi  pracownia artystyczna „Maxim-art.”  z Mikołowa. Ołtarz będzie miał kształt frontu kaplicy z dwoma filarami po lewej i po prawej stronie z obrazem patronki NMPNP w środku. Poniżej nowe tabernakulum, wykonane przez pracownię artystyczną, z którą ks. Proboszcz współpracował poprzednio. Materiałem z którego powstaje ołtarz jest  tzw. „stiuk”. Jest to  materiał zdobniczy w postaci tynku szlachetnego, będący  mieszaniną gipsu, wapienia, drobnego piasku lub pyłu marmurowego, łatwą do formowania, szybko twardniejącą. Można ją barwić na różne kolory i nakładać na podłoże (ściany i elementy architektoniczne), gładzić i polerować po wyschnięciu. 

Prace postępują zgodnie z zamierzonym planem i  jak wszystkie prace artystyczne wymagają cierpliwości i czasochłonnej troski o detale. Tu nie może być mowy o pośpiechu. Wszystko musi być przemyślane i wykonane z najwyższą precyzją. Ponadto każdorazowo, trzeba korelować postęp prac z wpływem środków finansowych niezbędnych do ich prowadzenia.  Optymizmem napawa fakt iż wiem, że mogę liczę na hojność parafian i sponsorów.

            Padają często pytania – dlaczego postanowiłem taką radę powołać i dlaczego teraz? W Kluczach jestem od niedawna, chciałem poznać środowisko, parafian –  osobiście, wniknąć w specyfikę parafii.. Wykorzystałem do tego kolędę, którą odbyłem już trzeci raz i w wyniku bezpośrednich rozmów z wiernymi postanowiłem podjąć taką decyzję. Sądzę, że łatwiej będzie sprawować posługę kapłańską, mając bezpośrednie wsparcie rady i ich głos doradczy, bo „Kościół”  tworzą jego wyznawcy, nie budowle. One są tylko ziemskim znakiem istnienia „Kościoła”- zaznaczył na spotkaniu ks. Proboszcz Marek Łabuda.

                                                                                                          Zanotował:  J.Dziatłowicz.