Prezbiterzy w parafii:

Proboszcz: ks. Marek Łabuda

Wikariusz: ks. dr. Artur Seweryn

Poprzedni proboszczowie:

ks. Roman Mazur, ks. Stefan Misterek, ks. Zbigniew Piotrowski, ks. Stanisław Pułka, ks. Andrzej Ciszewski

Z parafii pochodzą (kapłani, siostry i bracia zakonni):

ks. Walery Wojarski, ks. Antoni Czerwiński, o. Marek Miszczyński (kapucyn), s. Ewa Adamuszek

Kapłani pochowani na cmentarzu przynależącym do parafii:

ks. Walery Wojarski, ks. Zbigniew Piotrowski

 

 

 

Księża uczący religii w Szkole Powszechnej w Kluczach nim powstała parafia w Kluczach.

 

Ks.  Marcin Dubiel.

Ur. 30. 10. 1900 w Biechowie (Wójcza)

Święcenia kapłańskie – 17. 06. 1928 Kielce

Wikariusz: Słaboszów 1928 – 1929

                    Ogrodzieniec 1929 - 1930

                    Sławków i Olkusz 1930 – 1933

                    Przeginia 1933 – 1934

Proboszcz: Poręba Dzierżna 1934 – 1959

                     Cieślin 1959 – 1977

Emeryt od 1977

Kanonik honorowy Kapituły Wiślickiej

Zmarł – 12. 05. 1986, pochowany w Cieślinie

Dojeżdżał z Olkusza w latach 1931- 33

 

                                   *          *          *

 

Ks.  Stanisław Sobieraj.

Ur. 30. 07. 1906 w Kazimierzy Wielkiej

Święcenia kapłańskie – 19. 06. 1932 Kielce

Wikariusz: Kielce par. Św. Wojciecha 1932 – 1933

                    Olkusz 1933 – 1935

                                 1935 – 1941 prefekt szkół powszechnych i gimnazjum w Olkuszu

Proboszcz: Ogrodzieniec 1941 – 1962

                    Brzegi 1962 – 1969

Zmarł 13. 12. 1969, pochowany w Kazimierzy Wielkiej.

Dojeżdżał z Olkusza w latach 1934- 36

 

                                   *          *          *

 

Ks.  Roman Mazur.

Ur. 18. 07. 1910 w Chotlu Czerwonym

Świecenia kapłańskie – 15. 06. 1935 Kielce

Wikariusz: Olkusz 1935 – 1942

Proboszcz: Bukowno 1942 – 1945

                    Sobków 1945 – 1950

                    Oksa 1950 – 1965

                    Sokolina 1965 – 1968 (urlop zdrowotny 1968 – 1969)

                    Kozłów Miechowski 1969 - 1970

Zmarł 3. 08. 1970, pochowany w Chotlu Czerwonym

Dojeżdżał z Olkusza w latach 1936- 38

                                                                                             

                                   *          *          *

 

 

 

 

 

Księża  Proboszczowie Parafii Klucze p.w. NMP Nieustającej Pomocy.

         Parafia erygowana 7.05.1938 r.

 

 

Ks. Stefan Misterek.

Ur. 3. 08. 1904 w Bystrzejowicach k/ Lublina

Święcenia kapłańskie – 10. 06. 1933 Kielce

Wikariusz: Olkusz 1933 – 1938

Proboszcz: Klucze 1938 - 1949  organizuje parafię

                    Piekoszów 1949 – 1951

                    Bydlin 1951 – 1958

                    Prandocin 1958 – 1973

Prałat

Zmarł 25. 04. 1973, pochowany w parafii rodzinnej.

 

                                   *          *          *

 

Ks. Zbigniew Piotrowski.

Ur. 1. 05. 1917 w miejscowości Tapa (Estonia)

Święcenia kapłańskie – 26. 04. 1942 Kielce

Wikariusz: Chęciny 1942 – 1948

                    Pilica 1948 – 1949

 Proboszcz: Klucze 1949 – 1969

                     Kije 1969 – 1982

                     Antolka-Czesławów 1982 – 1988

Kanonik Honorowy Kapituły Kieleckiej

Zmarł 24. 04. 1988, pochowany w Kluczach.

 

                                   *          *          *

 

Ks. Stanisław Pułka.

Ur. 13.10.1930 r. w Wielkanocy, pow. Miechów, parafia Gołcza.

Syn Józefa i Zofii zd. Gugała. Ochrzczony 16.10.1930 r. w Gołczy.

1944- 49 szkoła średnia- Liceum Ogólnokształcące w Kielcach.

1949- 55 studia filozoficzno- teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach.

5.03.1955- przyjął święcenia diakonatu.

8.03.1955- przyjął święcenia prezbiteriatu.

1955- 57 – Wikariusz parafii Narodzenia NMP w Chechle.

1957- 61 – Kapelan w sanatorium dla dzieci w Rabsztynie k/ Olkusza.

1961- 69 – Wikariusz parafii Klucze.

1969- 2006 – Proboszcz parafii Klucze.

19.07.1984 – mianowany dekretem na wice- dziekana dekanatu Olkusz- Północ.

19.11.1992 – mianowany Ojcem Duchownym dla Kapłanów dekanatu Jaroszowiec-                              NMP Wspomożycielki Wiernych.

25.03.1997 – mianowany Kanonikiem honorowym Kapituły kolegialnej Olkusko- Pilickiej.

2006- przeszedł na emeryturę i zamieszkał w Domu św. Józefa w Będzinie.

Zmarł 6.05.2013 r. w wieku 82 lat. Pochowany w Gołczy

 

                                   *          *          *

 

Ks. Andrzej Ciszewski- 2006- 2014.

Ks. Marek Łabuda-  od 5. 07. 2014.

 

                                   *          *          *

 

 

Księża wikariusze parafii Klucze:

 

            Zdzisław Skrobot- 1983-84.

            Józef Szymański-- 1984-88

            Bronisław Łysek - -1988-89

            Edward Kuzka - - -1989-92

            Tomasz Sobera- - -1992-93

Bronisław Waksmundzki- 1993-97.

            Leszek Łuszcz- - - -1997-99

            Krzysztof Pasek - - 1999-02

            Andrzej Uliniarz - -2002-07

            Krzysztof Pasek - - 2007-12

            Józef Baran - - - - - 2012-13

            Andrzej Milej - - - -2013-16

            Paweł Stanisz - od 28.08.2016

 

Siostry zakonne pracujące w parafii Klucze:

 

Goretti- organistka i katechetka.

Marietta- -             -katechetka

Adela- -                      -//-

Hieronima -                      -//-

Norbesta -           -           -//-

Lucella Graniczna -           -//-

Angelina- -//-       -           -

Bertranda- -           -           -//-

 

 

Księża związani z Kluczami.

 

Ks. Walery Wojarski.

Ur. 10.02.1923 r. w Małogoszczy pow. Jędrzejów.

1930- 45 - Szkoła powszechna w Kluczach i gimnazjum w Olkuszu.

1946- Seminarium duchowne w Kielcach.

23.12.1951- Święcenia kapłańskie w Katedrze Wrocławskiej z rąk Ks. Prymasa Stefana Wyszyńskiego.

1.01.1952 r.- Msza prymicyjna w Kluczach.

Wikary w parafii: Psie Pole, Minkowice Oławskie k/ Wrocławia.

Proboszcz w:  Leszczyniec k/ Kamiennej Góry, Witków Śląski k/ Wałbrzycha.(1981-94)

1994- powraca do Klucz jako ksiądz emeryt, służy pomocą proboszczowi- ks. St. Pułce.

2004 r.- zamieszkuje w Domu Seniora księży w Legnicy

Zmarł 8.01.2008 r. pochowany w Kluczach.

                                                                                                                                                                                     *          *          *

 

Ks. Antoni Czerwiński.

Ur. 4.04.1956 r. w Nysie.

1963- Szkoła Podstawowa w Kluczach.

1971-75- Liceum w Książu Wielkim.

1975- wstępuje do Seminarium Duchownego w Kielcach.

7.06.1981 r. Święcenia kapłańskie z rąk Ks. Bpa Stanisława Szymańskiego.

Wikary w  parafii w Stróżykach, Kurzelów, Nowe Brzesko, par. św. Jana Apostoła w Pińczowie, par. Niepokalanego Serca w Kielcach.

1995- Wikary w Miechowie

1998- Proboszcz w parafii p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Kossowie.

2003- Urlop zdrowotny

2008- Kapelan Domu Opieki im. Św. Brata Alberta w Kielcach

2011- Proboszcz w Małoszowie

30.09.2012- zmarł w Małoszowie , pochowany w Kluczach                 

         *          *          *

 

                                                           Opracowanie: K. Kijas i J. Dziatłowicz.