Numer Konta Bankowego

Parafii pw. NMP Nieustającej Pomocy w Kluczach

Bank Pekao SA

Nr 25 1240 4940 1111 0010 6609 6222